PLAN RADA za 2011 godinu

  • Omogućiti spomenutim korisnicama besplatno liječenje integralnom neurorehabilitacijom tijekom 2011 godine svaki radni dan u trajanju od 3 sata na dan sa individualnim trenerima te uz razne druge metode stimulacije rasta i razvoja mozga. Potrebna sredstva za 20 korisnika iznose 1.000.000,00 kuna
  • Organizirati prostor veći od postojećeg kako bi povećali kvalitet našeg neurorehabilitacijskog projekta

Očekivani rezultati

Očekujemo ukupno smanjenje invaliditeta od 30% u prosjeku za grupu naših korisnika obuhvaćenih ovim projektom a na temelju naših dosadašnjih iskustava od 2004 god do danas.

Kontakt

Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA

Zagreb, Pavla Hatza 27
Tel: 00 385 1 4923305
Fax: 00 385 4554171

MB: 1806530
OIB: 52610196905
Žiro račun: 2402006-1100404486 kod Erste banke
Web: www.udruga-snaga.com
E-mail: snagatee@yahoo.com

Predsjednica: Aida Babić
Izvoditeljica projekta: mr sci dr Maja Roje Novak, spec. neurolog, www.dr-roje.com