Kontakt

Kontaktirajte nas:


Kontakt

Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA

Zagreb, Pavla Hatza 27
Tel/Fax: +385 1 5801 749

MB: 1806530
OIB: 52610196905
Žiro račun: 2402006-1100404486 kod Erste banke
Web: www.udruga-snaga.com
E-mail: snagatee@yahoo.com

Predsjednica: Aida Babić
Izvoditeljica projekta: mr sci dr Maja Roje Novak, spec. neurolog, www.dr-roje.com