Ciljevi koji se postižu

Rezultati liječenja metodom integralne neurorehabilitacije su više nego odlični do sada . Sva djeca i mladi koji su u spomenutom programu su postigli veliki napredak u svojoj motoričkoj spremnosti te tako umanjili svoj invaliditet. Takodjer oni žele apsolutni nastavak spomenute terapije jer je napredak kontinuiran.Takodjer ima sve više ostalih sa neurološkim inavaliditetom koji žele spomenuto liječenje .Takodjer razni donatori prepoznaju kalitetu našeg djelovanja te nam upućuju donacije a potporu smo dobili i od Ministarstva zdravstva RH kao i od Splitsko dalmatinske županije.

Ovaj program se ostvaruje u suradnji sa hrvatskom neurologinjom dr Majom Roje Novak, voditeljicom privatn neurološke poliklinike te Centra za integralnu neurorahbilitaciju u Zagrebu, utoricom metode pod nazivom INTEGRALNA NERUROREHABILITACIJA (http://www.dr-roje.com): Ova terapija se bazira na novijim saznanjim o mozgu koja omogućava poticanje rasta mozga na prirprdan način te u tom smislu omogućava razvoj mozga kod djece sa cerebralnom paralizom gdje je taj razvoj ometem, zaustavljen ili usporen.Ovakva oili slična terapija nije dostupna u službenim institucijama zdravstvenog sustava te se ne može realizirati na teret HZZO-a.Ohrabreni dosadašnjim rezultatima kod naših korisnika a to su djeca i mladi sa cerebralnom paralizom želimo isti nastaviti te omogućiti ovu terapiju kod još većeg broja zainteresiranih pacijenata.
S obzirom da je cerebralna paraliza invalidno stanje naši rezultati se vide golim okom jer se sastoje u oporavku motoričkih funkcija i smanjenju invalidnosti. O tome posjedujemo nekoliko video materijala koje imamo na DVD mediju kao i novinske članke te TV emisije.

Od početka našeg djelovanja obuhvatili smo projektom više od 30 osoba uglavnom djece ali i odraslih koji boluju od raznih oblika oštećenje mozga.

Svi spomenuti korisnici pokazuju napredak u svojoj motoričkoj spobonosti i žele nastavak integralne neurorehabilitacije. Takodjer postoje i drugi bolesnici koji šalju svoje molbe Udruzi da im omogući integralnu neurorehabilitaciju.

Naš cilj je umanjenje invaliditeta kod korisnika koji su u programu integralne neurorehabilitacije. U prosjeku je grupa od 20 korisnika podvrgnuta programu integralne neurorehabilitacije reducirala invaliditet za 20% u odnosu na početnu poziciju tijekom 1 godine tretmana integralnom neurorehabilitacijom.
Molimo pogledajte naše rezultate na videu, http://www.youtube.com, ključna riječ: Udruga SNAGA.

Kontakt

Udruga invalida cerebralne paralize SNAGA

Zagreb, Pavla Hatza 27
Tel: 00 385 1 4923305
Fax: 00 385 4554171

MB: 1806530
OIB: 52610196905
Žiro račun: 2402006-1100404486 kod Erste banke
Web: www.udruga-snaga.com
E-mail: snagatee@yahoo.com

Predsjednica: Aida Babić
Izvoditeljica projekta: mr sci dr Maja Roje Novak, spec. neurolog, www.dr-roje.com